Sida:Östgötars minne.djvu/565

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5813—5819
1850.

Alger P., kyrkoherde [4175], o. Brita Elisabet Vener. Fil. kand. 57. Lärov.-adjunkt i Norrköping 59, i Linköping 62; tj:ledig o. bosatt i Husbyfjöl 82; afsk. 95. D. i Linköping 1900 39.

Gift 62 m. Selma Augusta Fredrika Egelin, f. 43. — Barn: Edvard Algernon Emanuel, f. 63. kassör; Selma Maria Elisabet Fredrika, f. 65, d. 66; Karl Johannes Elias, f. 67, handelskontorist; Selma Johanna, f. 69; Anna Charlotta, f. 71; Rudolf Erik Arnold, f. 80.

5813. Johan Anders Julius Drangel. F. i Horn 1830 145; frldr Emanuel Kristofer D., kapten, o. Charlotta Fredrika Tenger. Stud.-ex. 51; jur. prl.-ex. 52; kameralex. 53. Kontorsskrifvare vid postverket, sed. postexpeditör, i Sthlm 59; afsk. 95. D. i Sthlm 1896 281.

Gift 1) m. Kristina Katarina Vesterlind, f. 40, d. 73; 2) 75 m. Hilma Fredrika Lindqvist, f. 49. — Barn i 1:a g.: Edvin Andreas Emanuel, f. 63, landtbr.; Harald Kristian Emanuel, f. 65, d. 69; Axel Julius Emanuel, f. 67, d. 67; Edit Julia Kristina, f. 68. d. 69; Henny Elisabet Charlotta, f. 70, g. m. Carl Rikard Nordell, landtbr.; i 2:a g.: Ester Julia Fredrika, f. 76; Gerda Mariana Fredrika, f. 78, d. 78; Elisabet Johanna Fredrika, f. 81; Eskil Johan Emanuell f. 86.

5814. Jon Vilhelm Brogren. F. i Gammalkil 1829 2210; frldr Jon B., öfv.-löjtn., o. Klara Magdalena Kristina Segersteen. Stud.-ex. 51; teor. o prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Kommin. i Stjärnorp 64; kyrkoherde i Vånga 72, i Svinstad 87.

Gift 70 m. Karolina Lovisa Ulrika Petersson, f. 41. — Barn: Per Axel Erik, f. 71, skriftställare [7166]; Ejnar Ludvig, f. 72. d. 78; Nils Ejnar Samuel, f. 79, sjukgymnast.

5815. Klas Alfred Häger. F. i Tryserum 1829 710; frldr Nils H., prost [4088], o. Gertrud Lovisa Grönlund. Dim.-ex. 53; prv. 53. Kommin. i Tryserum 54; kyrkoherde i Gårdeby 73, i Vikingstad 83; kontr.-prost 1901.

Gift 58 m. Beda Amalia Teresia Ringström, f. 36. — Barn: Nils Gustaf, f. 59, komminister [6745]; Märta Teresia Maria, f. 62, g. m. Johan Alfred Edström, kommin. [7135]; Sten Alfred Emanuel, f. 69, tandläkare.

5816. Jonas Alfred Julius Petersson. F. i Hallingebärg 1834 126; frldr Anders Peter P., organist, o. Katarina Sofia Jonsdotter. D. som stud. i Hallingebärg 1851 69.

5817. Frans Julius Cornelius. F. i Tuna 1832 242; frldr Carl Magnus C., kustsergeant, o. Magdalena Liljeberg. Kameralex. 53. Kammarskrifvare vid tullverket i Visby 55, i Sthlm 58; tf. bokhållare 62; tullförvaltare i Marstrand 69, i Kalmar 74; öfverinspektor i Göteborg 79. D. där 1892 510.

Gift 61 m. Maria Josefina Lindegren, f. 31. — Barn: Carl Hugo Constans, f. 67, sjukgymnast, d. 1901.

5818. Carl Fredrik Hellman. F. i Asby 1831 262; frldr Carl Otto H., auditör, tit. assessor [4810], o. Anna Katarina Kocken. Prl.-ex. 55; kansliex. 55. E. o. amanuens vid Kgl. biblioteket 55 samt vid Vitterh.-, hist.- o. antikv.-akad. 55. Vitterhetsidkare; tidningsman, medarb. i »Kapten Puff», »Göteborgsposten» o. »När och fjerran», illustr. tidn. D. i Sthlm 1861 108.

Gift m. Maria Hellbom, f. 38, d. efter 85.

5819. Nils August Vimarsson. F. i Vimmerby 1831 69; frldr Nils V., fältkommissarie, o. Maria Bergman. Kameralex. 55. Länsbokhållare i Hallands län 65; kronofogde i Fjäre fögderi 69 o. bosatt i Kungsbacka. D. där 1876 97.

V. var en duglig, nitisk och värderad ämbetsman, hvilket bland annat visar sig af det förtroende, som kom honom till del, då han kallades till medlem af kommittén för landstatens lönereglering. Var högt skattad för sin öppna och hjärtliga karaktär och sitt glada umgängessätt. Framstod som en utmärkt bellmanssangare, en af de

— 523 —