Sida:Östgötars minne.djvu/757

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Tillägg och rättelser.

39. Ericus Haqvini. D. omkr. 1638.

51. Petrus Benedicti. Är möjl. den Peder Benedicti Gothus, som blef komminister i Åker o. Länna, Strängnäs stift, 1608. D. 1643 el. 44.

113. Samuel Olavi Cornuchindius torde vara rätta namnet (ej Cornuclandius).

156. Johan Rosenhane. D. 1661 37.

191. Nicolaus Nicolai Björn. I eftermälet står Societete. bör vara Societate.

198. Petrus Laurentii Normolander är fullständiga namnet. F. i Normlösa. Prv. 1652. D. 1652.

205. Carolus Canuti kallas i universitetsmatrikeln Ostrobothniensis, hvadan han ej bort här upptagas.

224. Elias Nicolai. För honom står Niokyrkensis, och torde han därför likasom n:r 223 varit född i Nykyrka eller Västra Ny.

264. Johannes Laurentii Tjustius. Prv. 1642.

268. Steno Joachimi kallas i univ.-matrikeln Obsopæus (felläst Ostrogotus?).

270. Johannes Johannis Alers. Reg.-skrifvare vid Västg. reg. (1651). Delegare gård i Vadstena.

277. Petrus Nicolai. Denne är möjl. den P. N:i, som blef komminister i Botkyrka, Strängnäs stift, efter 1633; kyrkoherde i Öfver- o. Ytter-Enhörna 48; d. 1674. Hans barn kallade sig Een.

320. Magnus Andreæ. Är möjl. den, som blef bokhållare vid Vadstena krigsmanshus 1638; hade afsked 48.

391. Magnus Johannis. Var tydligen icke Pontinus.

461. Jonas Samuelis Kylander. Stud. 1644 (ej 1634).

467. Israël Olavi Leimontinus. Stud. i Åbo 1659.

520. Joël Jonæ Hörner. Stadskassör i Sthlm 1663.

572. Johannes Johannis Casimirus. Frånträdde landssekreterartjänsten redan 1667.

632. Petrus Magni Mört. Tf. krigsmanshuspastor i Vadstena 1677; ord. krigsmanshuspastor 88.

661. Abrahamus Magni Knoop. D. 1682.

672. Johannes Johannis Bergman. Fad. Johan Larsson Grotte, ord. landtmätare i Södermanland, sed. hauptman öfver Ortala grefskap. D. före 1690.

673. Ericus Johannis Bergman. Den föregåendes broder. Hauptman på Vadstena slott 1668. D. 1669 135.

686. Jonathan Olavi Figrelius. Andre notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmynd.-kammare 1670; förste notarie där 72.

691. Daniel Danielis Dalhemius. Praktis. läkare i Falun 1665—67.

727. Daniel Johannis Phoenix. Är möjligen den, som blef stärbhusnotarie i Sthlm 1673, sed. tredje kämnär vid stadens kämn.-rätt 77. D. 1680 9.

736. Laurentius Laurentii Laurinus. Kurator ad litem 1667; andre notarie 68; förste notarie 70.

763. Johannes Olavi Mogatæus. D 1680 (ej 1690).

829. Siggo Olavi Ljungman. D. 1694 131, (ej 32, då begrafd).

893. Benedictus Jonæ Edsberg. Andre kurator i Sthlms förmynd.-kammare 1677; förste kurator 78; stärbhusnotarie 83. D. 1690 3.

975. Johannes Johannis Arendt. D. 1716 2911.

1058. Isacus Andreæ Björk [Börk]. F. i slutet af 1660-talet; fad. kronoinspektor vid Avesta. Stud. i Dorpat 91. Konsist.-notarie i Narva (93); tillika konrektor vid

— 715 —