Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

komma afränsas Gräset/ där de opkomma förtiockt tages någre uth; Det som skall gifwa Frö måste om Hösten planteras i Läder uti Källaren i Sand/ hwilket sedan planteras uthi Trädgården.


No. 1. Acetosa arvensis lanceolata, Saurampf/ Syra/ fåås i tilltagande Månadt/ här hon tät/ måste hon tagas uth/ och när hon först kommer opp/ achtas hon wäl och wattnas/ den som uthtages kan planteras/ och måste där på wattnas/ den som uthtages kan planteras/ och måste där på wattnas/ moot Winteren tager man uth de unga/ som hafwa wuxit opp/ och planterar dem annorstädes/ de gambla skiär man af widh Jorden/ så slå de uth om Wåren/ om Sommaren går hon i Frö/ då skär man af den stundom/ och achtar den wäl/ så får man gådt Fröö däraf.

No. 2. Trifolium, Acetosum vulgare, Saur-Klee/ där med kan äfwen så omgås.

No. 3. Endiva Intybus, sativa latifolia, Securium sativum, fåås uthi Junio, wattnas 2 gångor om Dagen/ när Bladen är Fingers långa planteras de om/ 1/2 Foot emellan hwar stånd/ och när de äro stoora bindas de om medh Halm-Band och låtas stå till dhe blifwa hwijta/ hööss lijtet Jord på dem/ att Spetzen kan böija sig neder till Jorden/ och där öfwer täckas/ om Winteren förwaras de som Celeri uthi Kiällaren.