Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ränsa henne/ då man will plantera annat dijt igen/ således att man gräfwer opp henne/ och läter liggia heela Winteren osädd och öpen.

No. 16. Purreaux, porrum Commune Capitatum, Lauch/ såås medh sine egne Rötter/ man böjer Bladen neder lijtet i Jorden/ så wijtna de/ dem man will hafwa til Frö tager man opp/ och planterar uth om Wåhren/ de andra skär man af effter handen till Kökzbehoof/ och kallas den porrum sectivum, Sneit-Lauch/ han ökas bäast i det man rifwer Root-klasen och planterar den.

No. 17 Jord-Ärtskåcker/ Erd-Artschocken/ belian themum Tuberosum vel canada, gifwa alldrig här bårt åth Fröö/ man lägger dem neer i Jorden om Wåren/ skiär dem ock sönder/ att man intet skadar sielfwa Wartan som sitter på dem/ de måste hafwa ett ställe för sig sielf/ dem man brukar tager man opp/ och låter de öfriga stå Winteren öfwer/ man skall intet skära af deras Stänglar/ de sätties 2 Tum diupt i Jorden/ willia hafwa sidh Jord.

No. 18. Tartufeler/ Solanum tuberosum, lägges i Jorden om Wåhren uthi något sandblandat Jord/ man bekommer af dem wackra Blommor/ de tages opp om Hösten/ ty de tåla intet Winter/ sättias i Källaren/ och om Wåhren planteras de uth/ äre de diupt lagde i Jorden/ så kunna de tåla Winteren uthe; Man bryter Stielckarna på dem om Sommaren några gånger/ så öka de sina Äplen.

Radices Hortenses Vulgares som Daucus sativus, Elafoboscum sativum eller pastinacca stiva, apium Hortense, såås alldra först om Wåren/ Jorden gräfwes först opp/ sedan såås Fröt där på/ harkas sedan neder/ och jemnas öfwer medh en Trähacka/ är de