Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Uthi denne Tom läres först Trägårdz-Konsten/ doch således att man begynner af een Kökz-Gård/ för dess större Nytta skull.

Sedan fölger Trägården/ eller allahanda Trädz skötsel och drifwande.

Sidst een Blomster-Gårdh.

Där effter finner Läsaren een fullkomlig Kooke-Book/ så inrättat/ att Högh och Lågh een märckelig Nytta och Nöije där uthi finna kan.

Man hafwer och welat widh handen gifwa Pastey-Bagare Kånsten/ på hwilken alldrasidst fölger Confect-Bageriet.

Dessuthan finner man de brukeligaste Örter och Trän/ så uthe i Trägården/ som i Lådor och Pomerantz-Huus uthsatte i Kopparstycken/ att Älskaren kan där af lära känna hwar Ört för sigh/ sedan han har lärdt att öka och sköta henne.

HOR-