Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


5.
Utflygt till Sotenäs.


Vi företogo nu en längre utfärd för att uppsöka fornlemningar. Från Tanums kyrka går en smal och backig väg utåt kusten. Till vinnande af skyndsamhet måste beqvämlighet åsidosättas. Vår resvagn lemnades på Mjölkeröd och bondkärror blefvo nu begagnade. Detta enkla sätt att färdas erinrade om ungdomens glada dagar. Med trygghet passerade vi uppför och utför bergsbranter, som, oaktadt smalheten af vägen och bråddjupen derjemte, saknade ledstänger, och utan fruktan rullade vi öfver träbroar, som visserligen icke voro byggda för tunga åkdon. Djupa, kala men fruktbara bergsdalar, hvarest vägen slingrade sig dels öfver dels under sidornas branter, genomforos till Anrås och Qville gästgifvaregårdar.

Qville socken har många fornlemningar. Någre inslipade kanoter förekomma på bergshällar jemte gästgifvaregården och den närbelägna prestgården. I denna socken å Östmåls utmark ligger på en ansenlig bergshöjd en ljungbeväxt plats med ett vackert altarbord. Foten bestående af fem flisiga hällar bildar ett rum med öppning åt öster. Skifvan 11 fot lång, 10 bred och jemn å båda sidor har nedskridit.