Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

8.
Carlstad — Husaby.


Vid utfarten ur staden kastade vi en hastig blick på den kanal- och slussbyggnad, som sträcker sig nedanom bergshöjden, hvarpå domkyrkan och gymnasiehuset äro belägna. Här har nyligen genomfart blifvit öppnad mellan Venern och Klarelfven. Denna kanal- och slussbyggnad är, såsom alla våra nyare arbeten i denna väg, vacker och ändamålsenlig; men qvaderstenen har dock icke allestädes jemnhöga skiften och portarmarne äro, förmodligen tills vidare, af trä i stället för af jern.

Man passerar öfver denna genomfart och kommer ett litet stycke längre fram till en ganska lång bro, hvilken uppförd af gråsten leder öfver Klarelfvens östra gren. Denna bro består af elfva rundhvalf, hvilka i midten äro högst och aftaga mot ändarna. I stället för murbruk äro jernankaren använda, en dålig hushållning. Ho känner icke, att ett godt murbruk med tiden hårdnar och tilltager i styrka, men att jernankaren deremot, hvilka alltjemt blottställas för väta och torka, förrosta och slutligen sönderfalla? Å midten af denna bro står å östra bröstningen: 1797 genom Fryksdahls och Kihls härader samt Nyeds bergslag af Byggmästaren A. Jacobsson. Å vestra: 1797 ..... Nils Nilsson Silfverskiöld Länets Höfdinge.