Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
189

besök hos en man lika utmärkt för sin lärdom som sitt snille, nemligen Herr Biskopen Agardh. Han var tillfälligtvis på sitt vackra landtställe, som ligger ungefär tvenne mil ifrån staden. Det var i sanning påkostande att icke få råka denne vidtfrägdade man, helst vi vördat honom såsom lärare och högaktat honom såsom embetsbroder. Vi hade emellertid fägnaden att se hans behagliga boning, som ligger helt nära Klarelfvens vestra gren. Man finner här ett trähus, som väl icke har något synnerligen stort omfång, men som deremot röjer mycken treflighet. Detta tyckes i sanning vara ett boställe, som höfves en luthersk Biskop, hvilken icke allenast är religionens vårdare, utan vetenskapernas idkare och befordrare.