Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

272

himmelsfärden. Fjerde afsatsen prydes med några englabilder och Frälsaren höjer sig deröfver. De särskilda afsatserna uppbäras af englaprydda snärklar. Flygelstyckena ha några krumsniderier, som sakna all inre anda och allt yttre behag. Men den moderna byggnadskonsten har i våra dagar visat ett ej mindre misstag. Här uppfördes 1807 ett orgelverk, som uppbäres af fyra pilastrar, tolf pelare och fyra kolonner, således tjugo tillsammans. Det är lätt begripligt, att den höga altartaflan framför koromgången och den sammanhopade kolonngruppen inom hufvudingången afstympa och förvilla den herrliga kyrkans storartade perspektiv. Den, som kan finna dylikt krimskrams andaktsväckande, har aldrig gjort sig någon reda för det intryck, som en välberäknad kyrkobyggnad kan åstadkomma. Om den så kallade perukstilen äfven i norden sammanparat heliga föreställningar med narraktiga sirater, så borde dock den moderna, helst i ett land, hvarest alla offentliga byggnader föreslås af ett särskildt embete, icke röja till den grad oskicklighet, att man under en orgel, som intager ett mellanskepp af endast 28 fots bredd, anbringar hela tjugo pelare; ett stolpverk, hvaremellan man tycker sig icke utan svårighet kunna fram- och återkomma.

Skanörs kyrka utgöres af ett skepp med ett klocktorn å södra sidan och af en krypta med ett kor deröfver åt öster. Skeppet, som har 31 fots bredd och 56 fots längd, är till omgifningsmurar uppfördt i öfvergångs- men har takhvalf i spetsbågsstil. Kryptan delas genom åtta låga pelare i trenne gångar från vester till öster och betäckes med tunnhvalf. Koret deröfver, som håller 38 fot 4 tum i bredd, 44 fot i längd, har tresidigt utsprång och betäckes med stjernhvalf. Korbyggnaden är uppförd