Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


11.
Skara — Varnhem.


Vi begåfvo oss till Varnhems kloster, som ligger en mil från Skara. Till venster passerades Biskopens boställe Brunnsbo. Det var här Brynolf Gerlacksson omkring 1490 byggde ett ansenligt residens, som 1612 antändes af Danskarna, och 1712 och 1730 förstördes af vådeld. Nu ligger här en anspråkslös byggnad, som i sednare tider blifvit uppförd på det gamla residensets grundvalar.

Längre fram förbifares Axevallshed, som är exercisplats. Den uråldriga borg, som legat i denna trakt, var ett slags centralfästning för orten; men denna borg, för hvilken så mycket blod flutit, har för länge sedan försvunnit, så att knappast några spår derefter finnas. Konungen i Danmark Erik Glipping intog 1277 och lärer vid sitt aftåg förstört samma borg, hvilken 1362 iståndsattes såsom en hufvudfästning. Under unionstiden voro här än Svenska än Danska Höfdingar. Då kringliggande landskap blef af de utlänningar, som här innästlat sig, utsuget; så sammanrotade sig allmogen samt stormade och i grund förstörde denna borg, hvilken dock lärer sedermera blifvit på nytt uppbyggd, emedan den skall enligt stora Rimkrönikan blifvit 1471 åter förstörd. Visst är, att allmogen rönt vida mer förtryck än beskydd af