Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

2.
Halmstad — Göteborg.


Vägen från Halmstad norrut leder öfver ett ansenligt sandberg, som ligger i närheten. Härifrån öppnar sig en täck utsigt uppåt Nissan, hvars elfdal till en del beskuggas af träd. Den omgifvande nejdens kalhet öker fägringen häraf. Vägen, som från Karup varit med få undantag jemn, blir nu temligen backig.

Qvibille kyrka, som ligger vid gästgifvaregården af samma namn, består af skepp och kor med ett halfrundt utsprång. Denna helgedom har, liksom de flesta landtkyrkor från rundbågsåldern, aldrig haft stenhvalf. Skeppets nuvarande brädhvalf uppsattes och målades 1771. Det är märkvärdigt, att man ännu på denna tid sirade kyrkotak med afgrundens lågor och plågoandar i vester och yttersta domens jubelskaror i öster. Koret och utsprånget ha platt trätak utan någon anstrykning. Kyrkans gamla trätorn har nyligen blifvit utbytt mot ett stentorn. Denna nya byggnad blef 1831 utförd på enterprenad, och är deri användt så lerblandadt murbruk, att dörromfattningen, som är af tegel, söndervittrat och rappningen affallit. Altartaflan, som intager öppningen mellan skepp och kor och endast lemnar smala genomgångar vid sidorna, inskränker kyrkans utrymme och minskar