Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21

hennes anseende. Å denna föreställas nattvardens instiftelse och Frälsarens korsfästning och uppståndelse. Predikstolen siras med Evangelisterna, som skrifva i uppslagna böcker. Dessa båda arbeten röja det manér, som var i Danmark rådande under Christian IV:s regering.

I koret å södra sidomuren hänger ett vackert altarskåp med tvenne flygeldörrar. Skåpet utgöres af tvenne afdelningar, af hvilka den nedre innehåller en Biskop, som knäböjer för Frälsaren. Härjemte stå några andelige. Den öfre inrymmer jungfru Maria med Christusbarnet. Hennes hufvud omgifves af en strålglans, hennes fötter stödja sig på månen. I dörrarna stå Apostlarne i trenne rader öfver hvarandra under särskilda baldakiner. Dessa snidverk, som tillhöra spetsbågsåldern, röja konstfärdighet.

Denna kyrka inrymmer en minnesvård, som förtjenar en närmare granskning. En Rådman i Varberg och Halmstad Roluf Hansson och hans hustru Anna Albertsdotter läto nemligen 1673 uppsätta i koret å norra sidomuren en minnesvård af marmor och alabaster. Denna håller i största bredden 7 fot 9 tum och i största höjden 13 fot 6 tum, och består af fem afdelningar. De särskilda taflorna omfattas af en ram, hvars nedersta prydnad utgöres af ett englahufvud. Å sidorna äro tvenne menniskohufvud anbragte, hvilka uppbära tvenne symboliska vapen. Öfver dessa står Moses till höger, Christus till venster, öfver den förre Lukas, öfver den sednare Johannes och öfver dessa åter Mattheus och Markus, alla med sina attributer. Snerklar och fruktklasar bilda bisirater. I de trenne nedersta taflorna förekomma inskrifter, i de öfriga föreställas skapelsen och Christi uppståndelse. Denna minnesvård är efter dåtidens sätt ganska vacker. De långa inskrifter dels på Dansk prosa, dels på Latinsk vers,