Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
293

rundstafvar, som förenas med rundbågar. Desse rundstafvar hålla 6 tum i tvärmått, stå på Attiska baser med bladförlängningar, men de sakna kapitäler.

Norra sidoingången, 5 fot 4 tum bred, 9 fot 4 tum hög, har en framspringande portal. Denna utgöres af en kolonn å hvardera sidan, som uppbär en spetsbåge med gafvelbetäckning. Hithörande kolonner ha Attiska baser. Deras lif, 7 tum i tvärmått, 5 fot 10 tum i höjd, äro jemntjocka, deras kapitäler, 1 fot 2 tum höga, äro bägarlike med löf- och flätprydnader och deras kransar, 6 tum höga, ha hålkäl och platt. På dessa ligga å hvardera sidan lejon, som i klorna fasthålla gumsar, öfver hvilkas hufvuden de gapa. Ingången betäckes af fem cirkelstycken, hvilka, bildande en båge med framspringande spetsar, omsluta ett litet dörrfält. Karmstenar och cirkelstycken prydas med en starkt inspringande karnis. Häröfver är ett rundfönster eller ros, som ut- och invändigt omfattas af en spetsbågsfördjupning, hvilken är nära lika bred som hög. Denna ros intar nära hela inre bredden af tvärskeppets gafvel, och är ett utmärkt vackert arbete af finhuggen sandsten. I midten en temligen stark ring, hvarifrån åtta kolonner på lika afstånd från hvarandra utspringa såsom radier och förenas med lika många rundbågar, hvilkas yttersta kanter omfattas af en rund muröppning. Ringen och bågarne äro utvändigt profilerade å underkanterna med staf och hålkäl, men å öfverkanterna med skrålister. Invändigt ha dessa partier endast skrålister. Kolonnerne ha Attiska baser och bägarlika kapitäler. Det är väl otvifvelaktigt, att en dörr- och en fönsteröppning funnits å södra korsarmen, som motsvarat de sistnämnda, men det låter dock icke nu bestämma sig hurudana desamme varit. Visst tyckes emellertid vara,