Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
297

eller genom densammas sättning tillkommit; större deremot måste såsom egenheter betraktas. De härvarande äro hufvudsakligen följande. Mellanskeppet och koret hålla i bredd 26 fot 6 tum, tvärskeppet endast 20 fot 6 tum, norra sidoskeppet 9 fot 4 tum, södra sidoskeppet 8 fot 8 tum. Mellan- och tvärskeppet samt koret hålla 48 fot 8 tum i höjd, sidoskeppen och koromgången med undantag af de trenne särskilde hvalfafdelningarna ungefär hälften mindre. Dessa afmätningar visa således, att mellanskeppets och korets bredd fordrade en större höjd, att deremot tvärskeppets bredd förutsatte en mindre höjd, och att slutligen sidoskeppen äro för smala. Det tyckes, som byggmästaren velat ge kyrkan med den möjligen minsta omkrets och kostnad det möjligen största utrymme och anseende, hvarföre han ökat mellanskeppets bredd genom pelarradernas inflyttande på sidoskeppens grundrymd. Detta synes så mycket troligare, som, om hela summan af de trenne skeppens bredd sammanslås; så erhålles mellanskeppets och korets höjd, hvilken således här icke beräknas ensamt efter mellanskeppets, utan äfven efter sidoskeppens bredd. Vi ha ofvanför nämnt, att alla pelarne sakna åt mellangången utspringande fotställningar. Man tyckes äfven ha genom denna egna anordning velat i någon mån öka mellangångens bredd. Men hvarför skulle tvärskeppet få en så ovanlig smalhet? Jo, dettas bredd, som var mindre angelägen, tyckes deremot vara beräknad efter sidoskeppens förhållanden. Det var dessutom mindre försigtigt, att med dessa tunna omgifningsmurar ge de höga korsarmarna en större rymd; helst hvalfkuporna icke bestå af tunn och lätt tegelsten, utan af tjock och tung kalkflis. Derföre måste ifrågavarande afvikelser icke tillkommit af godtyckligt nyhetsbegär eller bristande