Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/316

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

306

konstälskare högligen värderas. Denne herre använde vid sina många och stora byggnadsföretag en Fransman vid namn De la Vallée, som arbetade i sin tids vanliga manér. Man måste derföre fatta en ganska god tanka om De la Gardies smak vid kyrkans återställande, helst många sköna medeltidsbyggnader blifvit ifrån den tiden intill våra dagar moderniserade. Vi skulle likväl önskat en passande kupol i stället för den tornbyggnad, han låtit här uppföra. Denna tornbyggnad har dessutom hvarken i rundbågs- eller spetsbågsåldern något motsvarande. Trapptornens spiror harmoniera ej heller med kyrkan. Man kunde jemväl med lika skäl önskat, att tvärskeppet fått behålla sin södra ingång och sitt stora fönster deröfver. Kyrkan förlorade genom denna förändring både i harmoni och belysning. Grafrummen, som omgifva koromgången, fingo takhvalf med moderna bladverk, vapen och bilder i gipsarbete. Desse prydnader stå ej heller väl tillsammans med de uråldriga partierna. Emellertid erkänna vi gerna, att dessa afvikelser från medeltidens konstutöfning äro i jemförelse med kyrkans välberäknade förbättringar småsaker, och vi skulle högligen önskat, att vårt kära fädernesland fått räkna många, som kunnat göra sådana uppoffringar för och haft så upplyftade begrepp om medeltidens mästarverk, som Grefve De la Gardie, då så många herrliga byggnader icke skulle nu ligga i ruiner eller vara vanställde genom fåkunnighetens infall.

Skärskådom nu, huru denna helgedom inreddes. En altartafla är upprest emellan de tvenne östligaste kolonnerna. Härå föreställes nederst Christi smörjelse; deröfver hans korsfästelse, båda i oljemålning, som icke saknar förtjenst; öfverst Frälsaren med törnekrona mellan tvenne englar i bildthuggeri, som röjer mindre