Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
119
Grönsakers och Rötters Saltning.

träden, frånskiljas ganska wäl alla stötta eller fläckiga, hwarefter de friska nedläggas på en höskulle, som bör ligga öfwer ett fähus. Fruk­ten lägges i höet 6 qwarter ifrån bottnen eller golfwet; men icke så tätt, att den kommer till­hopa, och så lägges hö deröfwer: härmed kontinueras till 6 à 7 hwarf; likwäl bör par alnar hö wara öfwer frukten. På detta sätt skall den kunna bibehållas till wåren, och då wara myc­ket mera mogen, än när den nedlades.

Potäter, kålrötter och morötter sägas äfwen på samma sätt kunna förwaras till wårtiden.
Grönsakers jemte Rötters Saltning, Torkning och Förwarings-sätt öfwer wintren

Om Saltning.

Saltningen är wisst ett säkert sätt att bewara grönsaker, så wäl som många andra födoämnen; men likwäl förlora de wid urwattningen ganska mycket af sina beståndsdelar; hwarföre torkningen med mycket skäl bör äga företräde. Men som lägenhet dertill i flera hus saknas, så må några anwisningar till saltning, eller andra förwaringssätt här finna rum.

Att salta Spenat.

Spenaten rensas ganska wäl, och nedsaltas med tillräckligt fint godt salt, i ett kärl med stark

tyngd, så, att den strax lakar sig. Då sättes

den