Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
118
Om Bärs Syltning, m. m.

Att förwara Äpplen öfwer wintren.

På en het klar dag afslås ormbunke-gräs och lägges på en wind, eller i en lada att torkas, hwarefter det förwaras, att ingen fukt kan komma deråt. I detta gräs, som bör wara rifwet från den grofwa stjelken, nedlägges i torra friska tunnor äpplena, som böra wara wäl torra och skilgda från alla stötta och fläckiga. Tunnorna sättas sedan i ett friskt rum; men hwarest det icke fryser, och ses efter då och då, om något äpple skulle taga skada. Har man dubbelt mer ormbunke-gräs än man behöfwer, så kan man, i händelse det förra skulle kännas fuktigt, ömsa med det friska, och under tiden lägga det gamla i en ganska lindrig ugnswärma att torkas.

På annat sätt.

Om sommaren då man haft några dagars stark hetta och torka, så tager man en eller flera myrstackar, allt som man tror sig behöfwa, och för dem hem till gården. De stjelpas då i ett stort wäl torrt kar, hwilket ställes i något lider eller uthus, men dit icke regn kan komma. När myrstacken legat där några dagar, pläga alla myrorna wara förswundna, och då flyttas den till något torrare och säkrare rum. Där gömmes den nu wäl för wäta, till hösten, då man i tunnor inlägger äpplena i denna torra myrstack, samt sätter dem i ett friskt rum, där de icke frysa, då de skola hålla sig till Pingsttiden.

Ett annat sätt.

Detta gäller endast om mycket hård grön winterfrukt. Så snart den blifwit tagen af