Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
128
Grönsakers och Rötters Torkning.

På annat sätt.

Af bönorna borttages huden, och hwarje böna skiljes i twå delar, hwilket, då de icke äro förwällda, låter rätt lätt werkställa sig. Derefter bredas de ut på ett slätt rent golf, och röras de första dagarna, att de icke fästa sig wid bräderna, och då de äro torra förwaras de. Om dessa bönor äro af godt slag, och icke förwuxna, så äro de så möra, att man icke kan koka dem tillika med morötter, utan bör man först stufwa dessa, och då de äro innemot färdi­ga, tillägga bönorna, som då blott tåla en li­ten sjudning. Likwäl twättas de först ganska wäl i ljumt watten.

Om mogna Bönor.

På de orter der man brukar dem helt mog­nade till matredning, så är bäst att låta dem torka i skidorna, hwilket sker på twå sätt: antingen att uppskära bönhalmen, och i en wind eller lada resa den glest omkring wäggarna, och då halmen är wäl torr, afplocka skidorna och förwara dem; eller ock straxt wid skörden aftaga skidorna och utbreda dem på ett golf. Dessa bönor kokas sedan om wintren med rötter och litet mjölk, eller, förwällda och huden afdragen, med kött eller fläsk, alldeles som ärter, till soppmat.

Att torka Spritärter.

Både socker- och åker-ärter spritas, då de ic­ke äro för grofwa, och utbredas sedan på ett slätt golf, i ett rum, där fönstren wäl kunna wara öppna; men rullgardiner utestänga solen.