Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
147
Om Brödbakning.

iagttages, så skall mjölet, då det är godt, gifwa både mycket och mört bröd.

Att baka sötsura Limpor.

Härtill skall man hafwa en så kallad holk eller tjock tät bytta, gjord mera hög än wid, med ett lock, som har ett hål midt uti, hwarigenom går en staf, som är widare nedåt och smalare åt öfra ändan. Sedan tager man så mycket degspad med salt, som man tror sig behöfwa, låter det koka en half timma, och slår det sedan i holken, hwaruti man med stafwen arbetar så mycket godt hårsiktadt eller skrädt rågmjöl, som man förmår. Derefter lägger man på locket, och arbetar degen med stafwen tills den blifwer söt, och då sättes holken i spisen att jäsa, tills degen blifwer både söt och sur, hwilket mest plägar ske på twå dygn, när den står wäl warmt. Då slås degen upp i ett tråg, och arbetas med litet brödkummin, jäst och så myc­ket mjöl, som behöfs, för att göra den lagom till uppbakning. Sedan betäckes den med klä­der, och då den wäl uppjäst, bakas limporna upp, och sättas på ett wäl mjöladt bord, strykas öfwer med en fjäder doppad i warmt wat­ten, och beströs med brödkummin. Då limpor­na äro jästa, sättas de i ugnen, som bör wara så eldad, att stora limpor tåla 2, men smär­re 1 och en half timmas gräddning, och bör luckan alltid wara igen. Då limporna tagas ut, ställas de jemte hwarandra att kallna; hol­ken beströs jemte stöten med tillräckligt mjöl, och ställes i ett damfritt rum till nästa bruk.

Af
K 2