Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
177
Om Winbärswatten.

Detta watten slås sedan på en rensmakande halfankare, likwäl icke alldeles full, och lägges med löst sprund twänne dagar i källaren. Då fylles ankaren, och man slår ett halfstop franskt bränwin, och gula skalet tunnt skuret af 4 ci­troner deruti, samt sprundar kärlet ganska wäl; hwarefter det ligger orördt i 6 weckor. Sedan aftappas wattnet på buteljer, som korkas och hartsas, och kan sedan nyttjas till kallskål, soppor, kremer, såser och flera anrättningar. Att taga hälften bruna körsbär till detta watten, gör det ännu mera behagligt. De stötas då sönder med stenar och allt, samt silas tillika med winbären.

Af Röda winbär, med Socker, Sirap el­ler Honing.

Tre pund bär plockas wäl ifrån stjelkarna, och stötas alldeles sönder i en så. Då har man kokat godt käll- eller brunswatten en god tim­ma; hwarefter omkring 4 kannor deraf slås ljumt uppå bären, som wäl omröras. Kärlet täckes sedan wäl till med en duk och sedan ett täcke, och dermed står det ett dygn. Sedan silas lagen genom ett groft durkslag, och bären wridas el­ler pressas ganska wäl: och bör då bärsaften utgöra så mycket, att en halfankare dermed kan fyllas. I denna lag läggas då 20 skålpund löst pudersocker, om man har lägenhet dertill; men i brist deraf, lika mycket god mellan-sirap, el­ler 20 skålpund god och med björkkål renad honing; de båda sednare slagen wispas i saften så att de wäl blanda sig; hwarefter den fylles på kärlet; men icke fullare, än att godt jäsrum

återstår. Då sättes sprundet till tämmeligen hårdt;

Anw. till Tarflig Matredn.men
M