Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
178
Om Winbärswatten.

men efterses noga, om det will arbeta sig upp, då det åter tilltäppes. Efter 8 dagar plägar jäsningen wara förbi, och då fylles kärlet fullt med något qwarlemnad saft och sprundet hart­sas och starkt tilltäppes. Ankaren lägges då i källaren, på en så hög ställning, att man icke behöfwer rubba eller röra den wid aftappningen. Detta bärwatten bör ligga tre månader innan det aftappas på buteljer, som, wäl kor­kade och hartsade, sedan kunna förwara bärwattnet i flera år.

Swart Winbärs-watten med Honing.

Till hwar kanna watten tages 2 skålpund honing; men båda delarna koka hwar för sig: wattnet, som bör wara friskt godt käll- eller brunnswatten, kokar en god timma, och under samma tid kokar honingen och skummas ganska wäl. Då den är klar, och wattnet kokar som bäst, wispas den sjudande honingen deruti, hwarmed wattnet ännu kokar en fjerdedels timma, och slås sedan i ett rensmakande trädkärl; hälst i en bytta som är smal ofwantill. I denna byt­ta har man då lagt ett stop afplockade sönderstötta och wäl mogna winbär, mot hwar kanna watten, och på dem silas honungs-lagen, se­dan den förut blifwit alldeles afswalad; ett tätt lock lägges öfwer byttan, som bör stå i kallt rum; men omröres hwarannan dag med en ren trädspada. Efter fjorton dagar silas lagen ge­nom ett icke för glest linne, i en rensmakande halfankare, gula skalet af 5 stora citroner lägges äfwen deruti, och ankaren sprundas wäl; samt ställes i källaren, hwarest den ligger stilla i 6