Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
76
Gröna Rätter.

kryddpeppar, fin persilja och salt, samt afredes då de äro färdiga, om man will, med ägg-gulor.

På detta sednare sätt kunna äfwen morötter och palsternackor, skurne i större och mindre stycken, stufwas, och blifwa då en ganska god och tjenlig rätt att gifwa till både färskt och salt kött.

Att stufwa Mangolt.

Denna rotwäxt är ganska nyttig i sina blad, att tillreda, som spenat, borttager icke i trä­gården så mycket jord som spenaten, och har den förmon att första året icke löpa i frö. Dess blad, som äro tämmeligen stora, förslå mycket wäl i matredningen, och fordra icke hälften så mycken tid wid tillagningen. Det wore derför wäl, om denna wäxt wore här mera känd än den werkeligen är. Bladen stufwas aldeles som spenat, med mjölk, smör och mjöl, samt afredes med ett par ägg-gulor; men eme­dan de äro något grofwa, så böra alla trådar borttagas, och bladen sedan starkt förwällas, samt hackas ganska fina; men äro de icke öfwer ett qwarter långa, så behöfwa de icke me­ra förwällning än wanlig spenat.

Denna wäxts blad, likasom rödbetans, äro ganska goda till grönkål, och mycket bät­tre än mållan, som dertill allmänt brukas: de kunna härtill nyttjas ehuru stora de än äro, endast de grofwa fibrerna eller trådarna bort­tagas.

När dessa blad äro som grofwast, hwilket ofta, om de i god tid blifwit utsådda, för

mid­sommaren infaller, så kunna stjelkarna mycket

wäl