Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
90
Kakor och Pannkakor.

sedan wispas hwet- eller kornmjöl i annan kall söt mjölk, till en tjock pankakssmet, om saltas efter smak. Detta slås nu uti flera pannor, som äro smorda med smör, eller något annat fett, såsom fläsk- och skumfett: (långpannor äro tjenligast att grädda detta slags pannkakor uti, hwaraf man kan göra mycket på en gång, för att begagna sig af mjölken). Denna smet hälles i pannorna, till höjden af en knäckekakas tjocklek, och sättes sedan i en warm ugn (sådan som efter brödbakning), att litet styfna. Då de något stadgat sig, uttagas pan­norna, och af den hopwispade råmjölken tillhälles så mycket ofwanpå pankakssmeten, att mjölken står något högre i pannan än sjelfwa pannkakorna. De sättas strax in uti ugnen, då råmjölken hastigt stannar, och blifwer som en ost, hwarefter, sedan den blifwit wäl gul­brun, pannorna uttagas, och de stora pann­kakorna skäras i stycken och tagas ur pannor­na, samt förwaras, och ätas både kalla och warma. På detta sätt kan man tillreda en myckenhet pannkakor, och göra sig en stor nyt­ta af råmjölken. Fint sigtadt kornmjöl låter äfwen härtill anwända sig.

Råmjölks-pannkaka med Fläsk.

Härtill nyttjas andra och tredje mjölkningarne, hopslagne och tillspädde med en fjerdedel annan söt mjölk. Gräddan bör, till denna pannkaka, icke skummas af råmjölken. Uti ett halfstop af denna mjölk, wispas ett halft qwarter hwetmjöl, något mer eller mindre, efter

mjölets godhet. Nu skäres helt tunna skifwor

af