Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
91
Kakor och Pannkakor.

af rökt skinka, som böra hafwa både kött och fett; men i brist af skinka, tages godt salt fläsk, hwilket, sedan det är skuret i skifwor, lägges i ljumt watten att något urwattnas. Detta fläsk lägges sedan i stekpannan, och då det li­tet gifwit fettet ifrån sig, tillslås så mycket af smeten, att det står något öfwer fläsket, pan­nan sättes på elden, och, som kakan snart stan­nar, så ditlägges mera fläsk, och mera mjölk tillhälles. Då drages elden undan bottnen på pannan, men tillökes ofwanpå: och tillökningen med fläsk och mjöl kontinuerar till den tjocklek man will hafwa kakan. Då det sista är islaget, lägges åter något glöd under pannan; och då kakan är gulbrun, anrättas den. Litet fint stött swartpeppar, och skuren gräslök gör den­na kaka tämmeligen lik fransk Omelett.

Kaka af Potatosmjöl.

God söt mjölk sättes på elden att koka, och innan den uppsjuder, röres kall söt mjölk uti potatosmjöl, just som till stärkelse; det arbetas ganska wäl, att det blifwer smidigt som en deg, hwarefter litet mera mjölk tillspädes, så att det, utan att klimpa sig, kan wispas till mjölken. Då den nu sjuder, wispas mjölet deruti, och kokar sedan under jemn wispning tills det tjocknat, då det uppslås och kallnar. Häruti lägges sedan smör, söt eller sur grädda, ägg, socker, stötta gula citronskal, kanel och salt, ef­ter smak, samt litet fint stött hwetbröd, hwarförutan kakan icke gerna will hålla tillsamman, om den skall göras tjock; allt detta beror dock

på tillgången, ty med litet smör och salt, par

ägg