Sida:Arbetare.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

2.

Det hölls ting i länsmansgården.

Vid kanten af landsvägen, som gick tvärt igenom gårdarne, var det fullt med frånspända schäsar, stolkärror och vanliga kärror; och strax utanför länsmannens dörr stod den stora droskan, hvari amtmannen, häradshövdingen och fogden hade kommit från staden.

Rundt omkring »herrskapsvagnen» stodo alla småpojkarne och gapade, den ena bakom den andre, de minsta främst, alla med händerna i fickan. De fullvuxna hade spridt sig mellan husen, längs vägen och utanför länsmannens fönster; inga fruntimmer syntes till. De fullvuxna gapade litet mindre än de små, men alla hade händerna i fickorna.

Somliga stodo i grupper och småpratade; två och två gingo bakom husen för att prata hemligheter, andra stodo sysslolösa utmed stenmuren och sågo utöfver sjön. Men här och der uttryckte ett ansigte orolig spänning — personer, som hade kommit långa vägar för att höra huru det gick med »målet».

Der stod en liten surögd man långt inifrån Heiegårdarne; han hade åkt hela natten för att