Sida:Arfvingen till Redclyffe 1901.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
248
ARFVINGEN TILL REDCLYFFE.

rätte mannen att införa Guy bland folk, som idkade vadhållning såsom yrke; och pengar kunde Guy ha skaffat sig genom att utfärda någon förbindelse att betalas, då han blefve myndig, eller genom att vända sig till den gamle förvaltaren vid Redclyffe, som var honom blindt tillgifven. Då nu Philip ändå skulle till Thorndale, beslöt han att fara till Redclyffe en dag och granska räkenskaperna med största noggrannhet.

Resultatet blef emellertid, från hans synpunkt sedt, lika litet tillfredsställande där som vid de andra undersökningarna.
TJUGONDE KAPITLET.

Efter besöket vid Thorndale for Philip slutligen till Hollywell för att taga afsked af sina släktingar. Han längtade att träffa Laura än en gång. Hans kärlek till henne hade vuxit sig ännu starkare in i djupet af hans hjärta, där han måst stänga den inne; han satte henne om möjligt ännu högre, sedan hon var hans egen, och så länge han hade henne, ädel, stark och god som hon var, behöfde han icke sörja hem och syskon.

Herr Edmonstone var honom till mötes vid stationen och började, så fort de sutto i vagnen:

»Nå, efter du inte har skrifvit, förstår jag, att du inte har fått reda på något?»

»Nej, ingenting.»

»Och du kom ingen vart med honom, eller hur?»

»Nej; jag kunde inte få ett ord till förklaring; hans stolthet och förbehållsamhet voro lika obrutna som