Sida:Arfvingen till Redclyffe 1901.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
379
TRETTIONDE KAPITLET.

skillnaden mellan kapten Morville och sir Guy, »il cavaliere Guido», som hon öfversatte det, medan han stod bredvid, mycket road af det sätt, hvarpå hans hustru återgaf hans titel; men postmästaren vidhöll, ehuru med största artighet, att adressen var Morville, poste restante.

»Det är åtminstone bra, att vi nu kunna få rätt på kaptenen», sade »il cavaliere», då de gingo därifrån. »Jag skall skrifva och be honom möta oss — skola vi säga i Varenna eller i Bellagio?»

»Hvilketdera han tycker. Det gör väl oss ungefär detsamma.»

»Det låter helt melankoliskt», ssde Guy och såg leende på henne.

»Det var inte med afsikt», sade hon; »jag har inte ett ord att säga emot det. Det är alldeles rätt, och jag skulle inte ens vilja ha det annorlunda.»

»Men det är första afbrottet i vår vakna dröm.»

»Just det», sade Amy; »det är alltihop. Jag är glad, att du känner på samma sätt, men inte vill jag, att du skall ändra dig för det.»

»Kommer du ihåg, hur vi beslöto, att vi inte bara skulle roa oss? Den där händelsen vid Interlaken var liksom afsedd att hejda oss, just som vi höllo på att komma in i det.»

»Tycker du, att vi gjorde det?»

»Åtminstone jag, ty jag vet, att jag kände mig riktigt belåten, att det icke fanns något bref med underrättelse om att Redclyffe var i ordning att mottaga oss.»

»Jag skulle hellre vilja, att det vore Redclyffe än Philip.»

»Jag skulle visst inte heller vilja byta bort mina kära lekande, glittrande vågor mot den där klara blå