Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
23
Om Division i Bråk.

Exempel:
Multiplicera + 4 med + 4? Facit + 16.
Multiplicera + 4 med - 4? Facit - 16.
Multiplicera - 4 med + 4? Facit - 16.
Multiplicera - 4 med - 4? Facit + 16.

Cap. 5.

Om Division i Bråk.

§. 28. Skola bara Bråk med bara Bråk Divideras; så skrif Dividendum öfwer, och Divisorem under. Sedan sök up nya Täljare (efter §. 8) och Dividera den underste nya Täljaren uti den öfwerste: Qvotus är det Facit, som sökes.

Exempel: Dividera 56 med 34 Facit 1+19.

       (1|        (2|  |  |
56—10|1+19 6|1 6|1 4| 6
34— 9|        4| 4| 2| 2
              12|2 12|3  12 D.Min.
               6|5  4|3
               |10  |9

Händer det at Dividendus är mindre än Divisor, så sätt en linea dem emellan, såsom et Bråk, hwilket då blifwer Qvotus.

Exempel; Dividera 34 med 56? Facit 910.

34— 9
56—10
Proba:

Will man weta, om det är rätt Dividerat, så miltiplicera Qvoten 910 med Divisoren 56, och då blifwer Producten lika med Dividendus 34.

910 56 15+4560|34.
§. 29
B 4