Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


 42.94.96.72.96|65536.
 36
126.94
  60
  25
  625
130|69.96
   650
    25
   6525
 1310|471.72
   3930.9
 13106|7863.96
    78636
      36
    786396

Qvoten 6 till Divisor 12, som sedan Divideras uti det återstående 6, och främsta Cifran 9 utaf de nedflyttade Cifror 94, så at Divisor kommer at tagas uti 69, hwilket blifwer 5, som sättes til förra Qvoten 6. Sedan Multiplicera den nya Qvoten 5 med sin Divisor 12, hwars Factum blifwer 60, som sättes under 69. Widare Multiplicera dem nya Qvoten 5 med sig sjelf, hwars Qvadrat då blifwer 25, som upskrifwes på det sättet at Cifran 2 kommer at stå rätt under 0 uti Producten 60, och 5 rätt under 4. Sedan Addera, efter denna upställningen, Producten och vadraten til en. Summan 625, som skall Subtraheras ifrån ofwanstående 6.94, då resten blifwer 69, hwartil nedflytt Tredje Classens Cifror 96. Widare fördubla Qvoten 65 til 130, som sedan Divideras uti förewarande 69.9, då förra voten 65 åter blifwer ökad med Cifran 5, som sedermera Mulipliceras med sin Divisor 130, då Producten blifwer 650, som sättes rätt under69.9; och den nya voten 5 Multipliceras med sig sjelf, samt deß Qvadrat 25 upskrifwes på det sättet, at 2 kommer at stå rätt under 0, eller 9, och 5 rätt under 6. Sedan Addera efter denna upställningen, Producten

och