Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
30
De Extractione Radicum Qvantitatum.

och Qvadraten til en Summa 6525, som sedermera Subtraheras ifrån 69.96, då resten blifwer 471, hwartill nedflytt Fjerde Classens Cifror 72. Widare fördubla Qvoten 655 til 1310, som sedan Divideras uti förewarande 471.7, då förra Qvoten 655 blifwer ökad med Cifran 3, som sedermera Multipliceras med sin Divisor 1310, då Producten blifwer 3930, som sättes rätt under 4717, och den nya Qvoten 3, Mutipliceras med sig sjelf, och deß Qvadrat 9, skrifwes rätt under 2. Sedan Subtrahera Producten och Qvadraten 3930.9 ifrån 4717.2, då resten blifwer 7863, hwartill nedflytt Femte Classens Cifror 96. Widare fördubla Qvoten 6553 til 13106, som sedan Divideras uti förewarande 7863.9, då förra voten 6553, blifwer ökad med Cifran 6, som sedermera Multipliceras med sin Dividsor 13103, då Producten blifwer 78636, som sättes rätt under 7863.9, och den nya Qvoten 6, Multipliceras med sig sjelf, och deß Qvadrat 36, upskrifwes på det sättet, at Cifran 3, sättes rätt under Cifrorna 6 och 9, men Cifran 6, uti Qvadraten 36, sättes rätt under Cifran 6. Sedan Addera efter denna upställningen; Producten och Qvadrateb til en Summa 786396, som sedermera Subtraheras ifrån ofwanstående 786396, då intet öfwerblifwer. Altså måste vadrat Roten uru 4294967296, wara 65536.

§. 37. At draga Qvadrat Roten utur 65536? Facit 256.


A B