Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


9 och 7. (St. på. K. Myntet). Bokstafven F. (Filius) i inskriftens början afser, enligt planen för denna serie, att Sten Sture var son af företrädaren. Det kursiva M. vid inskriftens slut betecknar att Ur Sten genom en våldsam död blifvit bortryckt. — K. Mk. i bronz; B-n i silfver i nämnda serie. . Åts. STENO STURE JUNIOR. Bröstbilden, li. 8., i enkel drägt och kappa. — Nederst: c. e. Frans. GUBERNATOR REGXI AB ANNO 1512 PRO LIBERTATE PATRLVE PUGNxVNS OCCUB. 1520. Diam. 11 lin. (8 stork). Grav. af C. Enhörning 1817. (St. på K. Myntet). — K. Mk. o. B-n i silfver. Sten Sture den yngre var endast omkring 20 år gammal, då han efter fadren valdes till Riksföreståndare. Under långvarig in- hemsk strid mot den öfvermodiga Arkebiskop Gustaf Trolle och dess mäktiga slägt samt andra Danmarks anhängare försvarade han med mod och framgång, mot både inre och yttre fiender, fäderneslandets oberoende. Danska Konungens härar blefvo flera gånger slagna; men sedan Hr Sten i striden mot en sådan här på sjön Asunden i Wester- götland blifvit dödligt sårad, skingrades taderlandets försvarare och Christiein II tillträdde för kort tid regeringen, för att göra ett blodigt slut på de tre rikenas förening. GUSTAF ERIKSSON AVASA. Född d. 12 Maj 1496. Vald till Sveriges Riksföre- ståndare 1Ö21 och Konunq 1523. Död d. 29 Sept. 1360. Åts. GVSTAF o ERICSEN o G o R o s o (- - Gubernator regni Sveciaj) Bilden i harnesk, till midjan, franivänd, med svärd i högra handen och en hufvndbonad med hängande ^ädrar. Vid sidan en liten vapensköld med vasen; der- öfver en stjerna. Under bilden: 1522. Fräns. PROTEGÉ NOS lESV. En krönt vapensköld på ett kors med utsirade armar. I skölden G öfver tvenne pilar, korslagda mellan tre kronor. Ofver skölden tvä stjernor.