Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SVANTE NILSSON STUIIK. Riksföreständare i Sverige 1504—1512; Bkldare; Död d. 2 Jan. 1512. Åts. SYAXTO STVRE ADMINISTR. REGNL Bröstbil- den, v. s., i harnesk med pelsbränuid mantel. — Ne- derst: I. c. H. Fi-äns. 41. NICOLAI EQYITIS AVR. F. E. 1504. PER- PETVAE CVM JOHAN. IL IR.VE. M. 1512. Diam. 10', lin. (8 storl.). Grav. af J. C. Hedlinger för dess se- rie af minnespenningar öfver Sveriges Regenter. Se ofvanför, pag. 1 och 7. (St. på K. Myntet). — K. Mk. i bronz; B-n i silfver i nämn- da serie. Svante Sture, son af Riksrådet, Riddaren Nils Boson Stm'e till Ek- sjö, förde Natt- och Dag-vapnet. Vald till Riksföreståndare kort efter .Sten Stm-e den äldres död, fullföljde han dennes verk. Han icke blott di-ef Danskarne ur landet, utan förde kriget inom deras eget område och, till en tid i förbund med Lybeck, bekämpade dem till sj()s. Med Ryssland afslutade han fred på 60 år. Afven åt den inre förvaltningen egnades hans omtänksamma värd. Under en öf- veiläggning med allmogen om anordningar för bearbetandet af den upptäckta silfvermalmen vid Sala afled han hastigt i AVesterås. STEN SYANTESON STURE. Född 1592 eller' 1593. Riksföreståndare i Sverige 1512 — 1520. Särad i slaget mot Danskarne vid Bo- gesund i W ester götland och död pci vägen till Stockhobn d. 9 Febr. 1520. . Åt.s. STENO STVRE I VN. ADMINISTR. REGNL Bröst- bilden, v. s., i prydlig drägt med kappa. — Nederst: I. c. II. Fräns. 42. F. E. 1512. CHRISTIERNVS U. OPE RVS- SORVM ET (iVSTAVl TROLLE ARCHIEPISCOPl NEGOTIVM FACESSIT. M. 1520. Diam. 10^ lin. (8 storl.). Grav. af J. C. Hedlinger för dess se- rie a t minnespenningar öfver Sveriges Regenter. Se ofvanf. pag. 1