Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Svenska Flottan under Bagges betal vann en lysande seger öfver den Danska vid Bornholm den 30 Maj 1563, dä tre Danska linie- skepp, bland dem amiralskeppet, togos. Bagge höll i anledning af denna seger ett lysande triumftåg i Stockholm, efterfiiljd af Danska Amiralen och öfriga tillfångatagna fiender. Följande året anförde han en blodig sjcibatalj vid Oland mot Danska och Lybeckska flottorna, då hans amiralskepp antändes och flög i luften. Han sjelf på ett under- bart sätt räddad fördes i fångenskap till Danmark. Man har länge trott att han der slutade sitt lif; men nyare forskningar hafva upp- lyst att han återkommit till Sverige och som Ståthållare i Stock- holm aflidit. HENRIK WIIEDE. Födelseår obekant. Ryttmästare. Stupade i slaget tid Kerckholm. d. 17 Sept. 1605. Åts. HENRICUS WREDP: CENTURIO EQVITUM- Wre- defainiljens adliga vapensköld med hjelniprydnad och löfverk. Fräns. QUOD SE PRO REGE DEVOVIT. Samma fa- miljs frilierrliga vapensköld delad i fyra fält kring hjert- vapnet, med två hjelmar, krona och löfverk. I afskärn.: AD KERKHOLM IfiOS. Diam. lOi lin. (7 stork). Grav. af C. Enhörning. (St. på K. Myntet). Slagen af Svenska Akademien 1805. — K. Mk. o. B-n i silfver. Då Konung Carl IX i slaget vid Kerckholm nära Riga d. 17 Sept. 1605 fått sin häst dödskjuten, framstörtade Wrede, steg af och lemnade sin häst åt Konungen, som derpå räddade sig undan den påträngande fienden, af hvilken Wrede genast nedhöggs. Enkan Ger- trud v. Ungern fick Elime fjerding i Kymenegårds Län i Finland m. fl. gods i förläning. Sönerne upphöjdes 1653 i friherrligt stånd.