Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


NILS 8TJERXSCHÖLD. Född d. 12 Juni 1583, Riksråd; Sulthdllnre i Dorpaf och dess Län; Amhud. Dödskjut en pd siit skepp utanför Danzig d. 18 Nov. 1627. Åts. NICOL. STJERNSCHÖLD R. S. SEXATOR ET CLAS- SLS PRAEFECTUS. Stjernschölds vapensköld med hjelm- prydnad och löfverk. Fräns. QUEM VIRTU8 ADDIDIT ASTRLS. Stjernbil- den Herkules på himmelsgloben. — Vid venstra sidan: F. — I afskärn.: post clariss. res gestas pro patria occub. Arocxxvn. Diam. 11 lin. (7^ storl.). Grav. af C. G. Fehrman. (St. på K. Myntet). Slagen af Svenska Akademien 1789. — K. Mk. o. B-u i silfver. Stjernscliöld, som med trohet och tapperhet tjent sina Konungar, Carl IX och Gustaf Adnlf, till lands i krigen mot Ryssland, Pohlen och Danmark, och 1627 blifvit nämnd till Amiral, lag med en liten blokadeskader utanför Danzig, da hans chefskepp omringades af sex fiendtliga fartyg. Slutligen öfvermannad, befalhe han sin tjenare antända krutkammaren för att spränga skeppet, och den äntrande fienden i luften; men badehan och tjenaren blefvo dödskjutna, innan befallningen hunnit verkställas. ERIK SOOR Född d. 21 Aug. 1592. Ofverste för Westgöta kaval- leri; Riddare. Död d. 15 Mars 1632. Åts. ERICUS SOOP CHILIARCHA. Soops familj vapen med lijelmprydnad och löfverk. Fräns. ERIPUIT REGEM MEDIOQ. EX IIOSTE RECE- PIT. Soop afskjuter sin pistol på en Kroat, som sträcker armen att fasttaga Koming Gustaf Adolf; alla tre figu- rerne till häst. I afskärn.: d. xvii. jcnii mdcxxix.