Sida:Berzelius Bref 8.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

46

vinklarna med Hauy's amphibole dodecaedre, hvarpå likväl då ändan utgöres af endast 2 facetter, som bilda den trubbiga vinkeln, i stället för tre, som finnas på figuren i Hauy. Som den har släta kristallytor, hörer den til Werners Basaltische Hornblende, för hvilken formeln efter Klaproth's analys blir . Merkvärdigt är at formeln för hornblende är , efter Klaproth's analys på hornblende från Nora.

Hvad åter de hornblendearter beträffar, på hvilka Tit. gort analys, så äro de visserligen icke hornblende utan augit och stämma så nära öfverens med Klaproth's analyser af augit, at jag blef förvånad då jag såg dem. Klaproth har

  augit från Frascati Rhöngebirge
kisel 48 50
talk 8,75 12,75
lera 5,00 5,75
kalk 24,00 14,00
jernoxidul 12 12,80
mangan 1 0,25

Det vi upfiskade på Varggårdsvägen[1] och kallade Basaltische Hornblende, är så precist Hauy's pyroxène triunitaire, at jag ej begriper, huru vi kunnat se förbi den.29. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 14 oct. 18x6.

Tack för förliden sommar och de roliga dagar vi passerade tilsamman. Gmelin[2] reste från Fahlun i slutet af augusti, for genom Nordmarken, fann tvenne stuffer af pyrosmalit, tog vägen åt Norige, har fått der ganska mycket vackra saker; och har måst resa til Götheborg for at komma åt England.

Efter honom kom en finsk mineralog, Hr Nordensköld[3] (brorson af alchymisten), som sedan camperade med mig i bergskrefvorna. Efter Tit. afresa funno vi superba i sexsidiga prismer temmeligen redigt anskutna stuffer af

  1. [ 90 ]N. V. om Falun.
  2. [ 90 ]Christian Gottlob Gmelin (1792—1860), sedermera professor i kemi vid universitetet i Tübingen.
  3. [ 90 ]Nils Gustaf Nordenskiöld {1792—1866), sedermera överintendent för finska bergsstyrelsen. Far till forskningsresanden A. E. Nordenskiöld.