Sida:Berzelius Bref 8.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

48

som icke äro granater[1] och som väl förtjena en undersökning. De smälta ej för blåsrör.

Kommer Tit. hit i höst eller vinter?

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.30. Berzelius till Hisinger.

[d. 23 dec. 1816.]

…Den enda anmerkning jag har at dervid göra, rörer den osäkerhet, som ligger i höjdmätningarna genom deras osäkra basis från summan af Nordvall's[2] mätning af forssarna och antagandet af en viss stupning dem emellan, som möjligen kan vara helfvetes origtig.

Har Tit. många saker för et nytt häfte af Annalerna?[3] Vi skola kanske snart begynna redactionen deraf.

D'Ohsson har analyserat Broddbo granat; den är fS2 + 2mgS + 2AS och håller litet tenn; äfven har han undersökt det gula fossilet i Pargaskalk, som är nytt; det består af MS och har af honom fått namn af chondrodit. Det finnes äfven i Åkers kalk och kallas i Tit. Minerographie gula granater.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

God jul och gott nytt år!31. Berzelius till Hisinger.

d. 14 apr. 1817.

Tusen tack för sista angenäma bref, eller rättare för två. Synoptiska upsatsen på hornblendearterna[4] har mycket både intresserat och confunderat mig; men den sist skickade

  1. [ 90 ]Jfr nästa brev.
  2. [ 90 ]Sannolikt bergsmekanikern och vattenbyggnadsingenjören Erik Nordwall (1753—1835), adlad Nordewall.
  3. [ 90 ]Berzelius menar tydligen »Afhandlingarna».
  4. [ 90 ]Hisinger: Analys af några Hornblendearter. Afhandl. VI, 1818, s. 199—209.