Sida:Berzelius Bref 8.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
61

De största chemisterna i Frankrike äro nu Gay-Lussac, Dulong, Chevreul och Thenard; från dem til den nästa är et stort svalg. Jag talar ej om Vauquelin, som nu är gammal och hörer til en redan förbifluten period af vettenskapen.

Haüy är en liten tandlös, krokig gubbe, som ser ut som en döende, men är ändå temmeligen rask och lefver med en diet, som gör at man kan hoppas at han skal hinna andra uplagan af dess Traité de Minéralogie. Jag tror at han är nögd med det chemiska systemet, hvarom han yttrar at det synes honom det enda rätta. Vi äro på ganska god fot, men gubben säger altid så mycket granlåter, at jag ej ofta varit hos honom. Med Brochant och Brongniart är jag ganska intimt lierad, äfvenså med den hedersgubben Gillet de Laumont. — Jag har utgifvit en ny uplaga af mineralsystemet här, som jag dedicerat til Haüy, hvilket gort honom et serdeles nöje. Äfvenså har jag serskilt utgifvit det, som i tredje delen af Lärboken är infördt om läran om best[ämda] proportioner etc., samt tabellerna. Af båda brochurerna skal jag ha äran lemna Tit. exemplar. Jag reser härifrån i sällskap med Arfwedson och Almroth nästa lördag, tar vägen genom Auvergne, Sweitz, Wurtemberg, Saxen, Preusen och hoppas vara i Sverige i början af september.

Min vördnad för Fru Friherrinnan och Fröken Hisinger.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.38. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 7 jan. 1820.

För sista brefungen tackar jag ganska mycket. Jag har ännu ej träffat Hr Zweigbergk[1], men tror at han skal passa Tit. ganska väl och drar ej i betänkande at han antager tilbudet; dock skal jag derom underrätta, när jag får [tag]

  1. [ 90 ]Samuel Georg von Zweigbergk (1792—1864), notarie i [ 91 ]bergskollegium och amanuens vid dess mineralogiska kabinett; slutligen bergmästare i 2:a distriktet.