Sida:Berzelius Bref 9.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
99

omedelbart vidrör salpetersyran, ty nitrösa gasen, som deraf genereras, träffar ej syre i den ofvanstående atmospheren och kan således ej acidifiera det hela, och den största quantiteten af svafvelsyrlighetsgasen, som condenseras i vattnet på blykammarens botten. Ställ til at bränna kisen i så mycken luft som den, hvari Stenberg bränner sit svafvel, och jag förpligtar mig på at svafvelsyra skal genereras lika väl af kisen, om ej bättre än af svaflet. — Det som genereras i bunkarna är ganska litet. Det andra håller ej salpetersyra. Det förra har jag renat genom kokning med svafvel, som dock har den olägenheten at svaflet smälter, innan operation är slut, sjunker då och gör stötar.

Rörande vår sekter skrifver jag under. Jag anhåller at ju förr ju heldre få de bevis på hans skamlöshet, som Hr Assessoren varit god och lofvat. Jag utfäster mig at deraf göra et sådant bruk, at Hr Philipson skal nunnas det. Nu går hans oförskämdhet så långt i allt, at det behöfs sätta gränser derföre.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.


50. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 juni 1814.105

För Herr Assessorens sista intressanta bref tackar jag, äfven som jag ödmjukast ber om förlåtelse för mit söl at besvara det. Beräkningen om syrgastilgången vid svafvelsyretilverkningen är nog riktig. Jag har gort den förut en gång åt Bjuggren, men han skrattade deråt, ty hans practiska resultat var et tydligt bevis mot beräkningens riktighet. Hvari felet ligger, kan jag icke inse; men nog är det decisift säkert at man får flera gånger mer syre i svafvelsyran, än den i blykammaren instängda luften synes hafva kunnat gifva, äfven då salpeterns syre tages med i beräkning. Det skal bli