Sida:Berzelius Bref 9.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12I

mande riksdagsbullret, för hvilket han denna gängen kan efter behag öppna och tilsluta sina öron* Hvad säger Hen: Assessoren om dessa våra hoppfulla aningar?

Herr Assessoren har sett af tidningarna at jag den 28 slank med på oxpromotion,180 Hälsning och vänskap.

J. Berzelius.

61. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 febr. i8r5.

Med stor bedröfvelse har jag hört at Hr Assessoren mått illa en tid; och det var med stor glädje jag af Eggertz's bref förnam at, som orden lyda, Hr Assessoren begynnt karfva i sig litet sillsalat. Jag hoppas at bröstfebern, som här i Stockholm varit en allmän epidemi, snart må gå öfver.

Brefbäraren är pharmaci® cand. Forsberg, som ämnar gå i handel om apoth[eket] i Fahlun och som bett mig genom detta bref söka introducera honom hos Hr Assessoren.1*1

För ungefår 14 dagar sedan skickade jag en låda med flintor med en forbonde från Folkärna och Stordicka, som om jag ej bedrar mig, kallade sig Jonas Matsson d. yngre. Han begärte 1 rdr bco å 2 rdr riksgälds i fragt. Jag hoppas at han rigtigt framfört dem. — Emanuel Rothoff anhåller at äfven få en större och en mindre mortel samt en rifhäll gord deraf, ifall flintan duger och räcker.

Om titan ej, såsom Eggertz säger, går ihop med jern, kan man ju försöka koppar eller silfver. Få se om jag hinner få något färdigt af vår afhandling, til fru Jarta reser tilbaka. Jag tviflar derpå. Alt blir visst icke färdigt. Denna undersökning har just varit en tidtjuf.

Min vördnad för familjen och hälsningar til kusin Hanspötter»*

J, Berzelius.