Sida:Berzelius Bref 9.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
183

duceras, och vätskan håller intet öfversyrsatt salt mer. Detta fenomen är obegripligt, men jag har mänga gånger upslukat det med egna Ögon.

Men papperet blir slut. — Jag ber Farbror ej förglömma mina vördnadsfulla hälsningar til landshöfdingens, fru Ullholm, Noræus's, Callerholm's, Bergström's och framför alt til Farbrors egen famille.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

P. S. Hvad tyckes, jag har ännu ej varit i stånd at få et enda runstycke af mina p[engar] från Sverige!