Sida:Berzelius Bref 9.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
187

19. Vetenskapsakademiens Ekonomiska Annaler utkommo åren 1807 och 1808 under redaktion av akademiens ledamot Georg Adlersparre. Jfr Bz. Sb. ant., s. 50.

20. Antagligen Anders Ludvig Hedenberg (1781—1809), t. f. bergmästare i Öster- och Västerbergslagen.

21. Översättningen är delvis ganska fri. Davys uppgifter om alkaliernas kvantitativa sammansättning äro tydligen endast provisoriska. I verkligheten är förhållandet metall:syre för kali 83,01:16,99 och för natron 74,19:25,81.

22. Thenard, Sur l'analyse de la sueur, l'acide qu'elle contient, et sur les acides de l'urine et du lait. Ann. Chim. 59, 1806, s. 262—283. Bouillon-Lagrange, Sur le lait et sur l'acide lactique. Ann. Chim. 50, 1804, s. 272—296.

23. Denna Berzelii avsikt synes ej hava kommit till utförande. Nicholson's Journal för 1808 och 1809 innehåller åtminstone intet om mjölksyran.

24. Charles Sylvester, Experiments on the decomposition of the fixed alkalies by galvanism. J. Nat. Phil. 19, 1808, s. 156—157.

25. D. v. s. Berzelii och Pontins. Se »Försök med alkaliernas och jordarternas sönderdelning». Econ. Ann. VI, 1808, majhäftet s. 110—130.

26. Se Ann. Chim. 68, 1808, s. 203—277.

27. Tidskriften »Läsning i blandade ämnen» utgavs av Adlersparre åren 1797—1801. — Om Elkingtons vattenavledningsmetod se Econ. Ann. III, 1807, augustihäftet s. 114.

28. Gahn avser här utan tvivel en i majhäftet 1807 införd uppsats med titeln »Om feta oljor, jemte några försök till deras renande för husliga behof». Den innehåller nämligen bl. a. ett recept »att bleka linolja till fernissor». Econ. Ann. II, 1807, majhäftet s. 138.

29. Möjligen den Jacob Lengblom, som i Sackléns Apotekarehistoria (s. 354) omnämnes såsom innehavare under en kortare tid av apoteket i Skövde?