Sida:Berzelius Bref 9.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
201

Holland. Det ifrågavarande brevet är daterat London den 9 maj 1817.

207. Denna plan kom emellertid ej till utförande.

208. Mönja.

209. Ännu i den 1818 utgivna Tabellen uppger Berzelius »kiseljorden» vara sammansatt av 49,7 d. silicium och 50,3 d. syre, ett förhållande som alltså betydligt avviker från det verkliga.

210. Antagligen arket G (s. 97—112) av Afhandlingar i fysik, kemi etc., femte delen, som i sin helhet utkom 1818.

211. Här torde närmast avses de båda styvsystrarna: Margareta Elisabet (»syster Greta»), Anders Ekmarcks dotter i 1:a giftet, och prostinnan Aurelius, född Brunckman (»syster Karin»), dotter av samme Ekmarcks 3:e fru i hennes 1:a gifte.

212. Sefström var 1813—1817 underläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm.

213. Paul von Cobres (1747—1823), kejserligt råd och malteserriddare. Hopbragte i början av 1800-talet en rik naturaliesamling och ett bibliotek, vilka 1811 genom köp övergingo till Bayerska vetenskapsakademien.

214. A. Aikin (1773—1854) utgav »A Dictionary of Chemistry and Mineralogy», 2 vol. 4:o, 1:a uppl. London 1807.

215. Dominique Vivant Denon (1747—1825), baron; diplomat och skriftställare.

216. Gustaf Bergström (1753—1828), kronoavradsinspektor vid St. Kopparberget och markscheider i Falun.

217. Möjligen samme Zethelius, som omtalas s. 70. Jfr anm. 68.

218. Sannolikt felskrivning för Lagerhjelm. Jfr Berzelius, Tabell som utvisar vigten etc. Bihang till tredje delen av Lärbok i kemi. Stockholm 1818, s. 10.

219. Den här skildrade åkomman torde i själva verket hava varit ett första symtom till den sjukdom, som några veckor senare lade Gahn i graven.