Sida:Berzelius Bref 9.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

200

190. Bör antagligen vara Annales des Mines, i vars bd I, 1816, den Berzelius-Gahnska undersökningen finnes återgiven s. 463—484.

191. Se Trolle-Wachtmeister, Försök till de svenske Falkarters beskrifning och bestämmande. K. V. A. Handl. 1801, s. 171 och 1802, s. 249.

192. Jfr s. 165.

193. Erik Stockenström (1792—1869), protokollssekreterare, kammarherre.

194. Per Staaff (1737—1818), bergshauptman i Sala. Avsked 25 februari 1817. Efterträddes 13 maj s. å. av Jakob Henrik af Forselles (1785—1855).

195. Gustaf Billow (1779—1856), geschworner i Sala med bergmästares titel.

196. Den s. k. äldre thorjorden, vilken sedermera av Berzelius själv utreddes vara fosforsyrad ytterjord.

197. Johan August Arfwedson (1792—1841), litiums upptäckare.

198. Se anm. 175.

199. Sur l'oxidation de quelques métaux. Ann. Chim. I, 1816, s. 32—45.

200. Sur le principe colorant du sang des animaux. Ann. Chim. I, 1816, s. 9—16.

201. Detta till Fr. Rühs adresserade svar är tryckt i Bz. Brev VII, s. 247.

202. Identisk med den s. 49 omtalade »major Arfwedson». Jfr anm. 39.

203. En granatvarietet.

204. Den ovannämnde S. Löfvenskiöld. Se anm. 182.

205. Originalet har genom feldatering 1816.

206. D'Ohsson hade 1816 blivit utnämnd till envoyé i