Sida:Berzelius Bref 9.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31

som på sit sätt liknar metallerna. Således är syret icke endast syrgörande, utan äfven alkaligenium, ty det synes äfven ingå i ammoniak. — Desse baser äro högst brännbara: amalgameras med qvicksilfver, men äro så långt ifrån at hafva en metalls eg. vigt, at kalits basis har endast 0,6 eg, vigt. Vid 0° är den hård, skör och facetterad i brottet, likasom kristalliserad, då den betraktas med förstoringsglas. Vid +40° (förmodl. Fahr.) kan den knapt skiljas från en qvicksilfverperla, vid +60° flyter den och förflygtigas innan den glödgar. Den syrsätter sig lätt på atm. luftens bekostnad och förvandlas til alkali. Den uplöser guld, silfver och platina. Sönderdelar glas på det sätt, at glasets alkali reduceras til en del och bådas basis ger med kalits syre i glaset en oxid af lägre syrsättning, som Davy äfven på annat sätt fått. En liten kula af kalits basis lagd på is brinner med en klar låga och stark hetta, och kali uplöses i den smältande isen. Vid detta tilfälle, äfven som då den kastas i vatten, utvecklas vätgas i mängd. Då en liten kula lades på et vått gurkmeyepapper, blef den genast het och sattes i rörelse af förbränningen; den lemnade bruna sporr efter sit lopp öfver papperet, til bevis at alkali blifvit regenereradt. — Basis af natron väger 0,7. Den är fast vid 150° men vid 180° flytande. Kali består af 85 basis och 15 syre och natron af 80 basis och 20 syre. — Vid undersökning af strontian- och barytjord erhölls syre från båda.»21

Jag har rättat något häri, hvilket i februari månads häfte blifvit corrigeradt. Hvilka utsigter för bekräftelsen af den kemiska theorien, af den store Lavoisier's aning om jordarternas natur; men å en annan sida hvilka anledningar at metallerna, ifall desse lätta kroppar annars hafva analogi med dem, äro sammansatta, ty basis af ammoniak måste hafva analogi med den af kali och natron. Jag hade ämnat hinna besvara åtskilliga punkter af Herr Assessorens tvenne bref, men hinner för idag endast anhålla at Hedenberg, ifall han finnes i eller omkring Fahlun, må så snart sig göra låter få del af Davy's uptäckt; posttiman är redan inne.

Hastel. Berzelius.