Sida:Berzelius Bref 9.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Utgivarens förord.

Av de brev, som på sin tid växlats mellan Berzelius och assessorn i bergskollegium Johan Gottlieb Gahn, hava, såvidt känt är, inalles 89 stycken — de i det följande återgivna — blivit bevarade åt eftervärlden. Av dessa äro 79 skrivna av Berzelius och endast 10 av Gahn. Medan samlingen alltså i fråga om Berzelii brev är ganska fullständig — endast några av de allra äldsta synas här fattas — har den ifråga om alstren av Gahns penna mycket stora luckor att uppvisa. Möjligheten att en gång fylla dessa luckor genom fynd av hittills förborgade brev måste på förhand betecknas såsom ytterst ringa, att icke säga alldeles utesluten, och detta av följande skäl. Omkring 1826, alltså 8 år efter Gahns död, företog Berzelius en rannsakning av sina gömmor, hopsamlade alla därvid anträffade brev från in- och utländska vetenskapsidkare och lät inbinda dem i tre vackra band, som numera förvaras i Svenska vetenskapsakademiens bibliotek. I det som n:r II betecknade bandet ingå också de 10 här offentliggjorda Gahnska breven. Hade vid det nämnda tillfället flera funnits i behåll, skulle utan tvivel även de hava införlivats med samlingen. Då så icke skett, kan med stor sannolikhet slutas till, att de saknade breven från Gahn redan före 1826 på ett eller annat sätt förkommit eller blivit förstörda. Deras antal kan med ledning av de förefintliga Berzeliusbrevens numerär uppskattas till ett 70-tal.

Ett liknande öde synes egendomligt nog hava övergått flertalet av Gahns brev till Torbern Bergman och Scheele.