Sida:Berzelius Bref 9.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

Vätskan innehåller efter försökets slut litet salmiak, en vink öfver saltsyran, som vi nu förfölja.

Berzelius.


12. Berzelius till Gahn

d. 20 maj 1808.

Länge hade jag önskat kunna meddela våra försök25, men jag ville göra det tryckt, och derföre komma de nu först. Nästan alt hvad jag för det närvarande har at skrifva, står der; mitt bref blir således denna gången ganska korrt.

Major Adlersparre är commenderad til armeen, och man har i hans ställe utsett mig til interims-redacteur. Gif mig nu några goda råd, och de skola villigt och genast blifva följda. Jag behofver dem dessutom så väl, och den verklige redacteuren är kanske betjent med at små ändringar ske just i hans frånvaro.

20 maj 1808.
J. Berzelius.