Sida:Berzelius Bref 9.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47

dem. Af alt tycker jag ännu ej utredt, innom hvad gräntsor man får största effecten för detta ändamål, antingen af större yta och mindre antal med mera hetta, eller af mindre yta och större antal. 6 tums fyrkant tyckes vara ett skäligt medeltal för ett 1O0 pars batteri. — Eller i ½ decimeters sida. (Jag gillar mycket, att Titt. börjat vid sine försök nyttja franska vigterna och måtten, och önskar att alla lärde ville eftertaga det; att man en gång undginge de ständiga och mångfaldige samt osäkre reductionerne, för hvilka man oftast har ingen pålitelig grund, särdeles för alla de 1000 små tyska staterne, där auctorerne en gång ej nämna, hvad vigt och mått de mena. Men den franska vigt jag fått från Paris, är ej fullkomligen exact, fast rätt god och accurat för handelen.)

Kan Titt. säga mig ett godt råd för storleken, och äfven så för gjutningen och lödningen vid kopparen, så var så god och gör.

Jag har med mycket nöje läst Oecon. Annalerne för april och maj månader.

Skulle ej Titt. finna skäl att låta pagineringen gå i en suite hvarje band, eller 3 quartal, igenom? Det gör mycken lätthet vid efterslåendet efter registret.

Den resande har så hastigt beslutat resan, att jag hinner ej mera än innesluta mig i vanlig vänskap.

J. G. Gahn15. Berzelius till Gahn.

d. 13. sept. 1808.

Min försumlighet at på så lång tid icke hafva skrifvit en rad härrorer från bristen af ämnen at skrifva om. Jag har ömsom varit sjuk och lat; nu mera är jag blott det sednare, men hoppas at efter fulländandet af en liten resa til Östergöthland snart kunna återtaga filen af de stadnade galvaniska försöken. Får jag i vinter tilfälle, så lagar jag at jag kan kamma och få se några försök med Herr Assessorens tilämnade