Sida:Berzelius Bref 9.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
77

Herr Assessoren grälar öfver Thomson. Nog har han rätt i hvart ord han saggdt, utom det som angår historien af brunstenens reduction, och jag har med nöje sjelf återläst hela tiraden i et tryckt exemplar af boken, som Dr Brunnmark78 medfört. Der finnes icke ordet svafvel-Henry, utan der står M. Gahn jun. son of the Assessor; och der står åtskilligt mer om Herr Assessoren, än Skogman afskrifvit; t. ex. om en samling af tyska bref från Scheele, som Hr Assessoren låtit inbinda och visat Thomson m. m. — Der han talar om mineralierna i Fahlun, anförer han om automoliten at den icke är hvad Ekeberg trott, en zinkhaltig egen mineral [art], utan at den är en mechanisk blanning af spinell med blende; men detta måste vara en helvetes-blunder. Så mycket jag hunnit ögna på hans resa, så äro hans upgifter riktiga och hämtade ur tryckta handlingar, och som det synes måtte han förstå at läsa svenska, ty Hisinger's och Wahlenberg's arbeten äro öfveralt benyttjade. Boken är en präktig 4to uplaga, med flera plancher, t. ex. chartor öfver Sverige (efter Acrell's), et godt porträt af kronprinsen; et af Gustaf Adolph, chartor öfver Fahlu grufva m. m. Nästan alla namn och svenska ord äro riktigt stafvade o. s. v.

Brunnmark har medfört et häfte af Brittish review, der hans öfversättning af mit tal om djurkemien är recenserad på et sätt, hvarmed jag är på det högsta nöjd och som utan både floscler och dumma observationer gör mit lilla arbete rättvisa och som icke säger något enda ord til förf. beröm annat än sådant, som följer af dess omdöme om boken. Med få ord, det var mig en hjertefägnad at läsa det.

I morgon f. m. reser bruksp[atron] Munktell's dräng tilbaka til Fahlun öfver Vesterås. Med honom sänder jag 2;ne mortlar af Wedgewood, en större och en mindre, [en] eng[elsk] spritlampa, et barometerrör med platta samt et litet stycke rhodium-metall. Jag har deri inlaggt för vår vän Eggertz en liten, men gunås gammal och nött platinadegel för glödgningen af precipitater i analyser, en tråd at hålla den med i elden, samt en remsa blåsrörsplatina. — Jag tycker