Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Resan till England.

21 juli — 23 augusti 1818.

London den 1 aug. 1818.

Jag var ännu icke fullt återställd, då jag lämnade Stockholm den 21 juli, och blef rent af illamående, då jag förnam, att min resekamrat, hindrad af ännu oafgjorda egna affärer, fattat det beslut att låta mig resa förut i dess resvagn för att begagna den uppbudade skjutsen samt att själf komma efter i en liten trilla några timmar senare med hästar, dem jag skulle beställa. Jag tyckte i början, att han tagit ett underligt parti, men sedan jag öfverlagt alla omständigheter, fann jag, att det var det enda, som kunde tagas, då frågan alltid orubbligt förblef att hinna Göteborg innan fredagsmorgonen, emedan paketbåten, som redan väntat oss sedan onsdagen, [då] skulle afsegla.

Jag reste således ensam i gref Löwenhjelms ganska bekväma resvagn, dragen af fyra hästar och körd af dess kammartjänare, som enligt hvad han själf berättade mig, under de sex år han varit hos gref L. rest fyra mil för hvar dag. Jag nämner detta för det förtroende det naturligtvis måste inge mig till hans talang såsom kusk. Under det vagnen småningom rullade bort från Stockholm och minnet af dyrbara vänner, som jag lämnade bakom mig, blandade sig med föreställningen om öden, som kunde inträffa på en så lång resa, hvilken, ehuru ej äfventyrlig, likväl var underkastad många ledsamma möjligheter, särdeles under den del däraf, då vi skulle öfverlämna oss åt vattnets och luftens ynnest, begynte min ännu svaga mage att göra sig uppstudsig och försatte mig i ett ganska lidande tillstånd. Man vet från Esops tid, till hvad grad