Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
116
RESAN TILL ENGLAND 1818.

inom ett par timmar, och sir Joseph har nu nyttjat det utan försämring i sin hälsa i åtta år. Några, som försökte eau médicinale men togo större doser däraf, fingo kräkning| och diarré och symptomer, som ganska mycket likna dem Dioskorides, en grekisk författare i läkarevetenskapen, beskrifver såsom härrörande från bruket af »nakna jungfrun» {colchicum autumnale). Detta föranledde att försöka en tinktur på nakna jungfrun, hvilken frambragte samma verkningar som eau médicinale, och nu nyttjar man allmänt mot gikt en infusion i vin af denna växt, som fås under namn af vinum colchici hos blott en enda apotekare i London. Home påstår, att sedan detta vin fått afsätta allt grummel och klarna, så åstadkommer det inga kräkningar mer men behåller sin välgörande kraft. Home gaf mig adress till apotekaren Fischer för att få såväl en flaska af denna tinktur som uppgift på dess beredning, om jag skulle hälsa från honom.

Samtalet i ett så lärdt samfund som detta kunde naturligtvis icke vara annat än högst uppbyggligt, jag skall därföre däraf meddela en liten portion, så mycket jag nu kan komma ihåg. Någon nämnde, att kapten Kater, en mechanicus af utmärkt merit, rest på landet för sin hälsas skull. Man talte om hans olyckliga inbillningssjukdom. En medicus berättade, att han hvar dag med största noggrannhet examinerade sitt tarf, att han för någon tid sedan känt sig nödsakad att afbörda det under bar himmel, ej långt från en af hans vänner, som höll på att med en spade ansa ett träd. Vännen, som visste hans examensbegär, satte spaden i tysthet under och kastade föremålet för Katers undersökning långt bort. Kater märkte det icke, blef högst förvånad, att naturen skulle bedraga honom med en så falsk känsla af exoneration, sade icke ett ord utan for genast in till London och rådgjorde med läkaren, som ej kunde begripa det minsta af denna sjukdom. Han hade en sömnlös natt och var följande dagen ganska illamående, ända till dess på eftermiddagen äfventyret med spaden blef